Monipuoliset vesistötutkimukset erilaisiin tarpeisiin

Teemme vesistötutkimuksia muun muassa kunnille, teollisuuslaitoksille, yrityksille ja yhteisöille.

Vesistötutkimukset ovat keskeisiä menetelmiä vesiekosysteemien ekologian, laadun ja terveyden arvioinnissa. Ne auttavat ymmärtämään vesiekosysteemien tilaa, suojelemaan vesivaroja ja tukemaan kestävää vesienhoitoa.

Pääosan tekemistämme tutkimuksista muodostavat velvoitetarkkailut, joiden avulla seurataan kuormittavan toiminnan (muun muassa jätevedenpuhdistamot, kalankasvatus) vaikutuksia vesiympäristössä. Tarkkailuihin voi kuulua vedenlaadun seurannan lisäksi myös biologisia tutkimuksia (pohjaeläimet, kasviplankton) ja sedimenttitutkimuksia. Velvoitetarkkailujen lisäksi teemme myös muita vesistöjen tilaan liittyviä seurantoja ja selvityksiä esimerkiksi vesiensuojeluyhdistyksille.

Vesistötutkimuspalveluihimme kuuluu muun muassa:

Huolehdimme tarvittaessa asiakkaidemme vesistötutkimustarpeista kokonaisuutena. Meiltä saat aina kattavaa palvelua: suunnittelemme ja huolehdimme koko tutkimuksesta, otamme vesistönäytteet, analysoimme ne sekä raportoimme tulokset suoraan sinulle ja tarvittaessa viranomaiselle.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä

biologi Hanna Turkki
040 527 6208

limnologi Kari Lehtonen
040 517 2886

biologi Reetta Räisänen
040 183 5130

biologi Eija Nummela
040 506 1735

Jätevesitutkimukset

Palvelumme keskittyy pääosin kuntien ja teollisuuslaitosten jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvanmukaisiin velvoitetarkkailuihin.

Lue lisää »

Biologiset tutkimukset

Tutkimuksemme tuottavat tietoa mm. rannikkovesien ja järvien eliöyhteisöjen lajistollisesta monimuotoisuudesta.

Lue lisää »

Ympäristölupahakemukset ja tarkkailuohjelmat

Meiltä saat tarkkailuohjelmat kaikkiin vesistöihin liittyviin ympäristölupiin. Tutustu aiheeseen!

Lue lisää »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys