Meiltä myös pohjaeläin­tutkimukset

Pohjaeläintutkijamme ovat läpäisseet menestyksekkäästi sekä merialueen että järvien syvänne-, virtavesi- ja rantavyöhykkeen pohjaeläinten tunnistuksen pätevyyskokeet.

Elinympäristönsä tilaa ilmaisevat pohjaeläimet ovat usein pitkäikäisiä ja osa suhteellisen paikallaan pysyviä, minkä vuoksi niitä tutkimalla saadaan tietoa vesialueen ekologisessa tilassa tapahtuvista muutoksista. Rehevöityminen näkyy yleensä pohjaeläinten biomassan ja tiheyden kasvuna, mutta toisaalta pohjaeläinyhteisön rakenne yksipuolistuu muun muassa happiolojen heiketessä. Rehevyystasoa voidaan arvioida niin sanottujen ilmentäjälajien (indeksilajien) avulla. Esimerkiksi syvänteissä tietyt surviaissääski- ja harvasukasmatolajit viihtyvät vain karuissa vesissä, kun taas toiset suosivat myös reheviä ympäristöjä.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuksen pohjaeläintutkijat ovat läpäisseet menestyksekkäästi sekä merialueen että järvien syvänne-, virtavesi- ja rantavyöhykkeen pohjaeläinten tunnistuksen pätevyyskokeet. Tulokset on tarvittaessa mahdollista siirtää Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämään pohjaeläinrekisteriin (POHJE).

Laskemme pohjaeläimistön lajikoostumuksen perusteella vesiympäristön tilaa kuvaavat ympäristöhallinnon ohjeen mukaiset laatuindeksit. 

Lue täältä muista biologisista tutkimuksistamme!

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä

biologi Hanna Turkki
040 527 6208

limnologi Kari Lehtonen
040 517 2886

biologi Reetta Räisänen
040 183 5130

biologi Eija Nummela
040 506 1735

Pohjaeläimet

Pohjaeläintutkijamme ovat läpäisseet sekä merialueen että järvien syvänne-, virtavesi- ja rantavyöhykkeen pohjaeläinten tunnistuksen pätevyyskokeet.

Lue lisää »

Kasviplankton

Tutkijamme ovat suorittaneet menestyksellisesti kasviplanktonin tunnistukseen vaadittavat pätevyyskokeet.

Lue lisää »

Eläinplankton

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus sisävesien ja Itämeren eläinplanktonseurannoista.

Lue lisää »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys