Uimavesi­tutkimus selvittää uimapaikan turvallisuuden

Tutkimme erilaiset uimavedet ja uima-allasvedet.

Uimaveden mikrobiologinen laatu voi vaihdella uimakauden aikana merkittävästi esimerkiksi sääolosuhteiden takia. Vain tutkimalla uimaveden laatua säännöllisesti, voidaan varmistua sen laadusta ja turvallisuudesta.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • uima-allasvesien tutkimukset (uimahallit, maauimalat, vesipuistot, paljut)
  • uimarantatutkimukset (yleiset ja yksityiset uimarannat)

Laboratoriomme on Ruokaviraston terveydensuojelulain nojalla hyväksymä uimavesi- ja allasvesilaboratorio.

Uimarantavesi

Yleinen uimaranta (ns. EU-uimaranta) on ranta, jolla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita. Näitä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 mukaisesti. Asetuksen mukaan yleisellä uimarannalla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Laadun arviointi perustuu sekä yksittäisiin valvontatutkimustuloksiin että pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Laadun arviointi ja luokitus pohjautuvat seurantakalenterien mukaan otettujen näytteiden suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin tuloksiin. Lisäksi näytteenotossa havainnoidaan sinilevien ja jätteiden esiintymistä.

Valtaosa uimarannoista on pieniä uimarantoja. Näillä tarkoitetaan rantoja, joilla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähemmän kuin 100 uimaria päivässä. Näitä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 354/2008 mukaisesti. Laadun arviointi perustuu näytteiden suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin tuloksiin.

Yleinen talviuintipaikka on kunnan tai yksityisen tahon ylläpitämä talviuintipaikka, jonne yleisöllä on pääsy joko ilmaiseksi tai maksua vastaan. Yleisiä talviuintipaikkoja valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 354/2008 mukaisesti. Yleisenä talviuintipaikkana ei pidetä yksityisten seurojen, järjestöjen ja kerhojen ylläpitämiä talviuintipaikkoja, jonne pääsy edellyttää kyseisen seuran, järjestön tai kerhon jäsenyyttä.

Teemme uimarantavesistä sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisia mikrobiologisia määrityksiä ja levämäärityksiä.

Uima-allasvesi

Uima-allasveden laatua valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 315/2002 mukaisesti. Allasvesiasetusta sovelletaan yleisille altaille, joihin yleisöllä on pääsy maksua vastaan tai vastikkeetta.

Allasvedessä ei saa olla pieneliötä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Allasveden tulee täyttää asetuksessa esitetyt laatuvaatimukset. Allasveden on oltava myös muutoin käyttötarkoitukseen sopivaa.
Teemme uima-allasvesistä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisia mikrobiologisia ja kemiallisia määrityksiä.

Suomenkieliset lomakkeet

Svenskspråkiga blanketter

Lisätietoja

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä

neuvonta ja näytteidenvastaanotto
02 274 0203
laboratorio@lsvsy.fi

mikrobiologi Sanna Nurmela
040 506 2403

​​​​​​​

Vesistötutkimukset

Teemme monipuolisia vesistötutkimuksia muun muassa kunnille, teollisuuslaitoksille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

Lue lisää »

Pohjavesitutkimukset

Palvelumme kattaa erilaiset tutkimukset, joilla seurataan ihmistoiminnan vaikutuksia pohjaveteen.

Lue lisää »

Biologiset tutkimukset

Tutkimuksemme tuottavat tietoa mm. rannikkovesien ja järvien eliöyhteisöjen lajistollisesta monimuotoisuudesta.

Lue lisää »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys