Kasviplankton­tutkimukset kokemuksella

Tutkijamme ovat suorittaneet menestyksekkäästi kasviplanktonin tunnistukseen vaadittavat pätevyyskokeet.

Kasviplankton koostuu mikroskooppisen pienistä vedessä keijuvista levistä sekä syanobakteereista eli sinilevistä. Kasviplankton on vesiemme suurimpia perustuottajia yhdessä päällyslevien ja vesikasvien kanssa. Runsaana esiintyessään levät saattavat muodostaa veden laatua heikentäviä leväkukintoja eli massaesiintymiä.

Erilaisissa vesistöissä kasviplanktonyhteisöllä on omat erityispiirteensä, jotka heijastelevat veden ravinteikkuutta, veden väriä sekä altaan ominaisuuksia. Kasviplankton reagoi herkästi sekä määrällisesti että lajistollisesti vesistön tilassa tapahtuviin muutoksiin. Täten kasviplanktontutkimus soveltuu hyvin vesistön tilan seurantaan ja luokitteluun.

Kasviplanktontutkimuksen näytteissä olevat lajit määritetään ja lasketaan mikroskoopin avulla. Kasviplanktonin käyttö vesien tilan seurannassa, luokittelussa ja muutosten havaitsemisessa edellyttää, että laskentatulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia. Teemme tutkimukset aina voimassa olevien standardien ja ympäristöhallinnon suositusten mukaisesti. Tutkijamme ovat suorittaneet menestyksekkäästi kasviplanktonin tunnistukseen vaadittavat pätevyyskokeet.

Tarjoamme muun muassa seuraavia kasviplanktontutkimuspalveluita:

  • kasviplanktonnäytteiden kvantitatiivinen laskenta, valtalajimääritykset sekä lajintunnistus
  • laskentatulosten tallennus ympäristöhallinnon ylläpitämään kasviplanktonrekisteriin
  • Valviran ohjeiden mukaiset raakaveden ja uimarantojen syanobakteerianalyysit
  • Ruokaviraston ohjeiden mukaiset kasteluveden syanobakteerimääritykset
  • levämääritykset yksityisten asiakkaiden näytteistä

Miten voisimme palvella? Tutustu myös muihin biologisiin tutkimuksiimme.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä

biologi Hanna Turkki
040 527 6208

limnologi Kari Lehtonen
040 517 2886

biologi Reetta Räisänen
040 183 5130

biologi Eija Nummela
040 506 1735

Pohjaeläimet

Pohjaeläintutkijamme ovat läpäisseet sekä merialueen että järvien syvänne-, virtavesi- ja rantavyöhykkeen pohjaeläinten tunnistuksen pätevyyskokeet.

Lue lisää »

Kasviplankton

Tutkijamme ovat suorittaneet menestyksellisesti kasviplanktonin tunnistukseen vaadittavat pätevyyskokeet.

Lue lisää »

Eläinplankton

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus sisävesien ja Itämeren eläinplanktonseurannoista.

Lue lisää »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys