Jätevesi­tutkimuksia asiantuntemuksella

Teemme jäteveden­puhdistamoiden toimintaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.

Palvelumme keskittyy pääosin kuntien ja teollisuuslaitosten jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvanmukaisiin tarkkailuihin. Tarkkailu sisältää tarkkailusuunnitelman, näytteenottotyön, jätevesi- ja lietenäytteiden laboratoriotutkimukset sekä tulosten raportoinnin viranomaisille. Tutkimme myös pienpuhdistamojen jätevesiä. 

Jätevesitiimimme palvelutarjonta koostuu muun muassa seuraavista tutkimuksista ja selvityksistä:

  • jätevedenpuhdistamoiden käyttö- ja päästötarkkailut; tarkkailuohjelmat sekä analysointipalvelut
  • kuormitus- ja kapasiteettiselvitykset
  • jätevesien haitallisten ja vaarallisten aineiden tarkkailut
  • teollisuusjätevesien tarkkailu, teollisuusjätevesisopimukset ja tarkkailuohjelmat
  • viemäröintikelpoisuusselvitykset
  • viemäriverkostojen kuormitustarkkailut
  • puhdistamon lietetutkimukset
  • ympäristölupahakemukset
  • aistinvaraiset hajuselvitykset
  • jätevedenpuhdistamoiden käyttökoulutukset ja neuvonta

Näytteenotosta vastaavilla henkilöillä on Suomen ympäristökeskuksen Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointi. Näytteenottovälineistöömme kuuluvat siirrettävät automaattiset näytteenottimet, joilla voidaan kerätä kokoomanäytteitä esimerkiksi viemäriverkostossa ja teollisuuslaitoksilla. Kenttämittauksilla täydennämme näyteanalyysien dataa.

Huomioimme asiakkaiden tutkimustarpeet tapauskohtaisesti. Kerro meille palvelutarpeestasi, asiantuntijamme ovat apunasi!

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä

jätevesiasiantuntija Heidi Ilmanen
040 506 4903

jätevesiasiantuntija Lumi Salminen
043 824 3680

ympäristöasiantuntija Matti Jantunen
040 530 8545

Hajutarkkailut

Teemme aistinvaraisia hajutarkkailututkimuksia erityyppisissä kohteissa.

Lue lisää »

Ympäristölupahakemukset ja tarkkailuohjelmat

Meiltä saat tarkkailuohjelmat kaikkiin vesistöihin liittyviin ympäristölupiin. Tutustu aiheeseen!

Lue lisää »

Vesistötutkimukset

Teemme monipuolisia vesistötutkimuksia muun muassa kunnille, teollisuuslaitoksille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

Lue lisää »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys