Biologiset tutkimukset moniin tarpeisiin

Biologiset tutkimukset tuottavat tietoa rannikkovesien, järvien, virtavesien ja erilaisten pienvesien eliöyhteisöjen lajistollisesta monimuotoisuudesta. Ne kuuluvat oleellisena osana useaan tarkkailuun.

EU:n vesipuitedirektiivin myötä biologiset tutkimukset ovat osa vesistöjen ekologisen tilan pakollisia arviointimenetelmiä. Direktiivin mukaan pintavesien suojelun päätavoite, hyvä ekologinen tila, määritellään vesieliöstön (pohjaeläimet, kasviplankton, vesikasvillisuus, kalat) ja sen elinympäristön tarkastelun perusteella. Luokittelun lisäksi pintavesien eliöyhteisöjen pitkäaikaisella seurannalla pyritään havaitsemaan vesistön tilassa tapahtuvia muutoksia.

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus pohjaeläin-, kasviplankton- ja eläinplanktontutkimusten toteutuksesta erilaisissa tarkkailuissa ja seurannoissa niin merialueella kuin sisävesissä. Tutkimuksemme sisältävät aina näytteenoton, määritykset ja ekologisen tilan raportoinnin. Omat biologimme vastaavat määritystyöstä.

Biologiset tutkimukset tarjoavat arvokasta tietoa luonnon ja eliölajien tilasta. Ne auttavat ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, arvioimaan ympäristömuutosten vaikutuksia ja tekemään päätöksiä luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja suojelusta.

Kysy lisää!

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä

biologi Hanna Turkki
040 527 6208

limnologi Kari Lehtonen
040 517 2886

biologi Reetta Räisänen
040 183 5130

biologi Eija Nummela
040 506 1735

Pohjaeläimet

Pohjaeläintutkijamme ovat läpäisseet sekä merialueen että järvien syvänne-, virtavesi- ja rantavyöhykkeen pohjaeläinten tunnistuksen pätevyyskokeet.

Lue lisää »

Kasviplankton

Tutkijamme ovat suorittaneet menestyksellisesti kasviplanktonin tunnistukseen vaadittavat pätevyyskokeet.

Lue lisää »

Eläinplankton

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus sisävesien ja Itämeren eläinplanktonseurannoista.

Lue lisää »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys