Tutustu yhdistyksemme hanketoimintaan

Käynnissä oleva hanketoiminta

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry osallistuu yhteistyö- tai hankekumppanina useiden hankkeiden toimintaan, ja on työllä/materiaaleilla ja/tai rahallisesti mukana seuraavien hankkeiden toiminnassa:

Ålonlahden valuma-aluesuunnittelu

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys selvitti Paraisten Ålönlahden valuma-alueen tilaa ja mahdollisia kunnostustoimenpiteitä talvella 2023. Hankkkeessa tehtiin laajat ja yksityiskohtaisen masstokartoitukset, jotka ovat olleet perustana varsinaiselle raportille. Osahankkeen kustannuksista olivat vuosina 2021-2023 toiminutta Rannikkotalkkari-hanketta. Hanke jatkuu vielä syksyyn, jolloin pidetään alueen asukkaille tiedotustilaisuus kunnostusmahdollisuuksista.

Piikkiönlahden kunnostussuunnitelman laatiminen

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiantona Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys toteuttaa Piikkiönlahden kunnostussuunnitelman laatimisen vuosina 2022-2023. Suunnitelma on valuma-aluelähtöinen mutta se kattaa myös lahtialueen.Suunnitelman sisältää tiedot alueen nykytilasta, kuormituslähteistä, kunnostus- ja vesienhallintamahdollisuuksista sekä toimenpiteiden toteutus- ja rahoitusmahdollisuuksista toimenpidekokonaisuuksittain. Lisäksi Kaarinan kaupungin kanssa yhteistyössä valitaan alueelta pilottikohde, jolle laaditaan hankesuunnitelma.

Kotivesistöt kuntoon II-hanke

Kotivesistöt kuntoon II-hanke on rahoitettu Leader-toimintaryhmä Ravakka Ry:n Loisto-ohjelmasta. Hankkeen toiminta-alue on Eurajoki, Rauma, Pyhäranta, Uusikaupunki, Laitila, Mynämäki ja Vehmaa. Hankkeen kohdevesistöt etsittiin kuulutuksen kautta, ja hankkeessa on noin 15 paikallistoimijaa ja 24 kohdevesistöä. Hankkeessa koulutetaan vesiensuojeluaktiiveja, kartoitetaan vesistöjen nykytilaa ja laaditaan kohdevesistöille kunnostussuunnitelmat. Hankkeen toimiaika on 1.5.2022–31.12.2023.

Aiempi hanketoiminta

Ruoninluodon kunnostussuunnitelma+

Kustavin ja Taivassalon kuntien alueella sijaitsevaan Ruoninluotoon ja sitä ympäroivälle merialueelle laaditaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittama kunnostussuunnitelma. Suunnittelutyössä on selvitetty paikallisten asukkaiden näkemyksiä vesien tilasta ja kunnostusehdotuksia, merialueen ja suurempien ojien vedenlaatua ja virtaamia, kasvillisuutta sekä vesisyvyyksiä. Hankkeessa on järjestetty yksi yleisötilaisuus ja vesiklinikkapäivät. Työstä valmistuu kunnostussuunnitelma.

Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston SAVE2-hanke+

SAVE2-hanke jatkoi vuosina 2019–2020 Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen SAVE – Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä -hankkeen yhteistyössä NutriTrade-hankkeen kanssa toteuttaman Savijoen valuma-alueen kipsipilotin vaikutusten tarkkailua. Kipsipilotissa selvitettiin kipsinlevitysmenetelmän soveltuvuutta laajamittaiseen käyttöön Saaristomeren ja koko Itämeren tilan parantamiseksi. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry otti hankkeessa Savijoesta vesinäytteitä ja tuotti ottamiensa näytteiden analysoinnin.

Kaarinan Ladjakoskenojan purokunnostussuunnitelma+

Kaarinan kaupungin rahoittama Ladjakoskenojan kunnostussuunitelma laadittiin vuoden 2022 aikana. Suunnittelutyössä seurattiin kahden viikon välein puron virtaamia ja happipitosuuksia ja puroston pohjaeläimistöä tutkittiin kolmelta tutkimuskohteelta. Työhön kuului myös valuma-alueen uomasto, uomien kasvillisuutta ja vesiympäristöstä riippuvien lajien kartoitus, muun muassa linnusto ja vesikasvillisuus.

Hankkeet

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry osallistuu yhteistyö- tai hankekumppanina useiden hankkeiden toimintaan. Tutustu!

Lue lisää »

Materiaalit

Syvenny materiaaleihimme: raportit, julkaisut ja esitelmät käyttöösi, ole hyvä!

Lue lisää »

Yhdistyksen yhteystiedot

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – yhteystietomme löydät täältä.

Ota yhteyttä »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys