Toteutamme erilaiset eläinplankton­tutkimukset

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus sisävesien ja Itämeren eläinplanktonseurannoista.

Eläinplankton koostuu yksisoluisista toisenvaraisista eliöistä, rataseläimistä ja äyriäisistä. Eläinplanktonnäytteissä saattaa esiintyä myös muutamia suurikokoisia selkärangattomia eläinlajeja, joita ei kokonsa ja uintikykynsä vuoksi enää lasketa planktoniin kuuluviksi (muun muassa Mysis-halkoisjalkaiset ja Chaoborus-sulkasääsken toukat).

Eläinplankton on vesien ravintoverkossa tärkeä väliporras, jonka kautta kasviplanktonin ja bakteeriplanktonin tuotanto päätyy kalojen ravinnoksi. Eläinplanktonin määrä kasvaa ravinnon lisääntyessä, mutta vähenee saalistajien (kalojen ja selkärangattomien petojen) runsastumisen myötä. Eläinplanktonin määrä, koostumus ja kokojakaumat kertovat siten rehevyyden lisäksi myös planktonia syövien kalojen runsaudesta. Planktoneläimistö muuttuu myös erilaisten stressitekijöitten kuten happamoitumisen vaikutuksesta.

Eläinplanktonin vuodenaikaisvaihtelu on merkittävää. Valtalajit vaihtuvat vuoden mittaan. Yksittäisten lajien populaatiohuiput voivat olla hyvin korkeita ja kestää vain 1–2 viikkoa. Tästä syystä yhteen näytekertaan perustuva tieto tietyn alueen eläinplanktonista on hyvin epätarkkaa. Tarvittava näytteenottotiheys riippuu tutkimuksen tavoitteista.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n asiantuntijoilla on pitkäaikainen kokemus sisävesien ja Itämeren eläinplanktonseurannoista. Tutustu myös muihin biologisiin tutkimuspalveluihimme!

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä

biologi Hanna Turkki
040 527 6208

limnologi Kari Lehtonen
040 517 2886

biologi Reetta Räisänen
040 183 5130

biologi Eija Nummela
040 506 1735

Pohjaeläimet

Pohjaeläintutkijamme ovat läpäisseet sekä merialueen että järvien syvänne-, virtavesi- ja rantavyöhykkeen pohjaeläinten tunnistuksen pätevyyskokeet.

Lue lisää »

Kasviplankton

Tutkijamme ovat suorittaneet menestyksellisesti kasviplanktonin tunnistukseen vaadittavat pätevyyskokeet.

Lue lisää »

Eläinplankton

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus sisävesien ja Itämeren eläinplanktonseurannoista.

Lue lisää »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys