Kattava talousvesi­tutkimus selvittää veden laadun

Teemme monipuolisia talousvesitutkimuksia erilaisiin kohteisiin.

Talousvedellä tarkoitetaan vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomiseen ja ruoan valmistukseen. Talousvettä käytetään myös elintarvikehuoneistoissa ja julkisissa tai kaupallisen toiminnanharjoittajan toiminnassa.

Talousvesi ei saa sisältää bakteereita, viruksia, loisia tai muita haitallisia aineita siinä määrin, että siitä olisi haittaa käyttäjille. Sen vuoksi talousveden laatua valvotaan ja myös tutkitaan säännöllisesti.

Vesilaitosten toimittaman veden laatua valvoo paikallinen terveydensuojeluviranomainen. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, ettei vesi aiheuta haittaa terveydelle. Teemme talousvesistä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisia mikrobiologisia ja kemiallisia määrityksiä. Yksityisten kaivojen veden laadun valvonta on aina omistajan vastuulla. Teemme myös kaivovesitutkimuksia.

Palveluihimme kuuluvat:

Laboratoriomme on Ruokaviraston terveydensuojelulain nojalla hyväksymä talousvesilaboratorio.

Suomenkieliset lomakkeet

Svenskspråkiga blanketter

Lisätietoja

Valvira, talousvesi
Talousvesiasetuksen soveltamisohje
Alkutuotannossa käytettävän veden laatu

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä

laboratoriopäällikkö Teemu Paloheimo
040 504 1350

kemisti Niina Kohonen
040 506 4092

laboratorion asiakasvastaava Reetta Kaumi
046 851 4525

Vesistötutkimukset

Teemme monipuolisia vesistötutkimuksia muun muassa kunnille, teollisuuslaitoksille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

Lue lisää »

Pohjavesitutkimukset

Palvelumme kattaa erilaiset tutkimukset, joilla seurataan ihmistoiminnan vaikutuksia pohjaveteen.

Lue lisää »

Biologiset tutkimukset

Tutkimuksemme tuottavat tietoa mm. rannikkovesien ja järvien eliöyhteisöjen lajistollisesta monimuotoisuudesta.

Lue lisää »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys