YHDISTYS

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää toimialueensa vesiensuojelua. Toimialue käsittää lounaisen rannikkoalueen vesistöt ja niiden välittömään vaikutuspiiriin kuuluvat merialueet.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu alueen kunnista, teollisuuslaitoksista sekä muista yhteisöistä.

Yhdistys omistaa Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n, joka tekee vesianalyysejä sekä vesiensuojeluun liittyvää tutkimusta.