YHTEISTYÖ

Yhdistys osallistuu seuraavien organisaatioiden ja ryhmien toimintaan:

Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden alueellisten  vesiensuojelutoimijoiden, kuten paikallisten vesiensuojeluyhdistysten kanssa.