KÄYNNISSÄ OLEVA HANKETOIMINTA

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry osallistuu yhteistyö- tai hankekumppanina useiden hankkeiden toimintaan, ja on työ- / materiaali- ja/ tai rahallisella panostuksella.

Piikkiönlahden kunnostussuunnitelman laatiminen
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiantona Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys toteuttaa Piikkiönlahden kunnostussuunnitelman laatimisen vuosina 2022-2023. Suunnitelma on valuma-aluelähtöinen mutta se kattaa myös lahtialueen. Suunnitelman sisältää tiedot alueen nykytilasta, kuormituslähteistä, kunnostus- ja vesienhallintamahdollisuuksista sekä toimenpiteiden toteutus- ja rahoitusmahdollisuuksista toimenpidekokonaisuuksittain. Lisäksi Kaarinan kaupungin kanssa yhteistyössä valitaan alueelta pilottikohde, jolle laaditaan hankesuunnitelma.

Ålonlahden valuma-aluesuunnittelu
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys selvitti Paraisten Ålönlahden valuma-alueen tilaa ja mahdollisia kunnostustoimenpiteitä talvella 2023. Hankkkeessa tehtiin laajat ja yksityiskohtaisen masstokartoitukset, jotka ovat olleet perustana varsinaiselle raportille. Osahankkeen kustannuksista olivat vuosina 2021-2023 toiminutta Rannikkotalkkari-hanketta. Hanke jatkuu vielä syksyyn, jolloin pidetään alueen asukkaille tiedotustilaisuus kunnostusmahdollisuuksista.

Kotivesistöt kuntoon II-hanke
Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen vesistöjen tilaa, käyttöä, vesistöjen käyttäjien ympäristötietoisuutta ja verkostoistumista sekä mahdollisuuksia erilaisiin kunnostustoimenpiteisiin. Hankkeessa laaditaan kunnostussuunnitelmat kohdevesistöille. Hankkeen toimialue on Vakka-Suomi ja Rauman seutu. Hanketta toteutetaan vuosina 2022-2023. Rahoitus tulee Leader-rahoituksena Ravakka ry:ltä.

Uusikaupunki kirkkailla vesillä
Uusikaupunki sai hankkeelle jatkorahoituksen Ympäristöministeriöstä vuonna 2022, jossa tavoitteena on tehdä kunnostustöitä alueellaan. Jatkohankkeessa tehdään erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä, kuten vesikasvillisuuden niittoja, kunnostetaan rantalaitumia sekä selvitetään alueen vedenlaatua. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys on hankkeessa yhteistyökumppanina ja toteuttaa hankkeessa vedenlaadun seurantaa automaattisella tallentavalla vedenlaatumittarilla. Tavoitteena on selvittää kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia vedenlaatuun.  Lisätietoa hankkeesta.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY- Suomi -hanke
Yhdistys on mukana vuonna 2018 alkaneessa Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY-Suomi -yhteishankkeessa, jossa ensisijainen tavoite on perustaa kaksi alueellista vesiensuojeluyhdistystä alueille, joilla alueellista vesiensuojelutoimintaa ei ole ollut tai se on loppunut. Hankkeen kohdealueet ovat Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hankkeen tavoitteena on saada perustettaville yhdistyksille jäsenistö kunkin alueen toimijoista, mikä takaa toiminnan jatkuvuuden. Hankkeen tuloksena alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan kattavuus Suomessa kasvaa merkittävästi.