KÄYNNISSÄ OLEVA HANKETOIMINTA

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry osallistuu yhteistyö- tai hankekumppanina useiden hankkeiden toimintaan, ja on työ- / materiaali- ja/ tai rahallisella panostuksella mukana seuraavien hankkeiden toiminnassa:

Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston SAVE2 -hanke
SAVE2-hanke jatkaa Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen SAVE – Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä -hankkeen yhteistyössä NutriTrade-hankkeen kanssa toteuttaman Savijoen valuma-alueen kipsipilotin vaikutusten tarkkailua. Kipsipilotissa selvitettiin kipsinlevitysmenetelmän soveltuvuutta laajamittaiseen käyttöön Saaristomeren ja koko Itämeren tilan parantamiseksi. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ottaa hankkeessa vuosina 2019-2020 Savijoesta vesinäytteitä ja tuottaa ottamiensa näytteiden analysoinnin.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY- Suomi -hanke
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry on mukana vuonna 2018 alkaneessa Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n VESY-Suomi -yhteishankkeessa, jossa ensisijainen tavoite on perustaa kaksi alueellista vesiensuojeluyhdistystä alueille, joilla alueellista vesiensuojelutoimintaa ei ole ollut tai se on loppunut. Hankkeen kohdealueet ovat Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hankkeen tavoitteena on saada perustettaville yhdistyksille jäsenistö kunkin alueen toimijoista, mikä takaa toiminnan jatkuvuuden. Hankkeen tuloksena alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan kattavuus Suomessa kasvaa merkittävästi.

Valonian Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hanke
Yhdistys on hankekumppanina Valonian vetämässä ja vuonna 2018 alkaneessa Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on vesiensuojeluun liittyvien toimijatahojen yhteen saattaminen, paikallisen vapaaehtoisen vesistökunnostustoiminnan aktivointi, hyvien vesiensuojelukäytäntöjen ja tiedon levittäminen koko Varsinais-Suomen alueella sekä tiedon kokoaminen alueen vesistöissä tehdyistä kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä.

 

 

 

 

Valonian Hajajätevesien neuvontahanke (HAKKU)
Yhdistys on yhteistyökumppanina Valonian Hajajätevesien HAKKU-neuvontahankkeessa. Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa Valonia tarjoaa jätevesineuvontaa kohdekuntien vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Vuonna 2018 hankkeen kohdekunnat olivat Valonian vesiensuojeluyhteistyössä mukana olevat kunnat eli Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Valonian Virtavesien kunnostushanke
Yhdistys on hankekumppanina ja osarahoittajana Valonian Virtavesien kunnostushankkeessa. Hankkeessa Valonia parantaa Saaristomeren valuma-alueella sijaitsevien erityisesti kalastoltaan arvokkaiden purojen ekologista tilaa käytännön kunnostustoimin. Yhdistyksen toimintaa hankkeessa ovat purojen vedenlaadun tutkimukset vesinäytteenotoin ja jatkuvatoimisella tallentavalla vedenlaatumittarilla.