TOIMINTA

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

  • Osallistuu vesiensuojelua edistävien alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan
  • Tekee yhteistyötä paikallisten vesiensuojelutoimijoiden kanssa
  • Osallistuu vesiensuojelu- ja tutkimushankkeisiin
  • On aktiivisesti mukana Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n toiminnassa
  • Antaa lausuntoja ja neuvontaa vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä
  • Tekee vesiensuojeluun liittyvää tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa