Teemme monipuolisia vesistötutkimuksia muun muassa kunnille, teollisuuslaitoksille, yrityksille ja yksityishenkilöille. Pääosan tutkimuksista muodostavat velvoitetarkkailut, joiden avulla seurataan kuormittavan toiminnan (mm. jätevedenpuhdistamot, kalankasvatus) vaikutuksia vesiympäristössä. Tarkkailuihin voi kuulua vedenlaadun seurannan lisäksi myös biologisia tutkimuksia (pohjaeläimet, kasviplankton) ja sedimenttitutkimuksia. Velvoitetarkkailujen lisäksi teemme myös muita vesistöjen tilaan liittyviä seurantoja ja selvityksiä esimerkiksi vesiensuojeluyhdistyksille.

  • Vesistötutkimuspalveluihimme kuuluu mm.:
  • järvien, jokien ja merialueiden vedenlaatututkimukset
  • pohjaeläin-, kasviplankton- ja eläinplanktontutkimukset
  • sedimenttitutkimukset
  • ympäristövaikutusten tarkkailun raportointi
  • vesistöjen tilaan ja kunnostukseen liittyvät selvitykset
  • virtaamamittaukset

Huolehdimme tarvittaessa asiakkaiden vesistötutkimustarpeista kokonaisuutena. Suunnittelemme ja huolehdimme koko tutkimuksesta, otamme vesistönäytteet, analysoimme näytteet sekä raportoimme tulokset asiakkaalle ja tarvittaessa viranomaiselle.

Ota yhteyttä ->