Kaivovesitutkimuksen hinta sisältää tutkimustodistuksen, jossa tuloksia verrataan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksen raja-arvoihin

Tutkimustodistuksessa on myös kirjallinen asiantuntijalausunto veden laadusta.
Katso myös: Lisätietoa analyysitulosten merkityksestä (pdf)


 

  Verollinen hinta €

Mikrobiologinen laatu M

Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, enterokokit

122,56

Rengaskaivo R1

Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkön­johtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi

233,85

Rengaskaivo R3

Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, kokonaiskovuus

301,15

Porakaivo P1

Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, kloridi, arseeni, radon

349,54

Porakaivo P3

Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, kokonaiskovuus, kloridi, arseeni, radon, uraani

458,71

Syövyttävyystutkimus S1

pH-arvo, sähkönjohtavuus, kokonaiskovuus, kloridi, sulfaatti, alkaliteetti, asiditeetti (hiilidioksidi)

132,52

Suodatintutkimus S3

pH-arvo, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, kokonaiskovuus, kloridi, alkaliteetti

171,25
Ota yhteyttä »
Yhteystiedot Tulospalvelu Yhdistys