Jatkuvatoiminen vedenlaatumittari sijoitettuna Lohiojaan.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry toteuttaa Valonian purokunnostushankkeeseen sisältyvän vedenlaadun tarkkailun kolmessa Teijon alueen purossa. Tarkkailussa otetaan näytteitä Lohiojasta, Kylmässuonojasta sekä Juottimenojasta. Lisäksi Lohiojan vedenlaatua tarkkaillaan puroon asennetulla automaattisella vedenlaatumittarilla, joka tallentaa veden sameus-, pH- ja sähkönjohtavuusarvot, lämpötilan sekä mittarin syvyyden kerran tunnissa.