Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry on hankekumppanina Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian vetämässä Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hankkeessa.

Hankkeen tehtävänä on laaja-alaisen ja eri sidosryhmien välisen yhteistyöverkoston luominen Varsinais-Suomeen. Verkosto jakaa tietoa hyvistä vesiensuojelukäytännöistä sekä aktivoi vesiensuojelutoimintaa koko maakunnan alueella. Hanke tarjoaa vesiensuojelukysymyksissä maksutonta neuvontaa, järjestää avoimia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä viestii monin tavoin vesiensuojelusta ja vesistökunnostusverkoston toiminnasta. Tutustu hankkeen kotisivuun.

Hanke käynnistyi syyskuussa 2018 ja toimii vuoden 2020 loppuun saakka. Tarkoituksena on, että syntynyt yhteistyöverkosto jatkaa aktiivisesti toimintaansa myös hankkeen päätyttyä.

Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö Hallituksen kärkihanke –rahoituksella sekä Saaristomeren Suojelurahasto.