TIEDOTUS-, KOULUTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

  • tiedottaa toiminnastaan näiden verkkosivujen lisäksi yhdistyksen ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n yhteisillä facebook-sivuilla.
  • järjestää koulutusta ja neuvontaa kuntien ympäristö- ja vesistöasioista vastaaville henkilöille.
  • tarjoaa koulutus- ja asiantuntija-apua mm. oppilaitoksille sekä järjestöjen lasten- ja nuortentoiminnan ryhmille.
  • pitää pyynnöstä asiantuntijaluentoja vesiensuojeluun ja vesiympäristöihin liittyvissä tilaisuuksissa.
  • osallistuu vuosittain ilmestyvän Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehden Aquariuksen suunnitteluun ja valmisteluun.