LAUSUNNOT

  • Ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027 / 12.5.2021
  • Ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosiksi 2022-2027 / 12.5.2021
  • Asiakirjasta ”Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2022-2027” / 3.7.2018
  • Suomen meriympäristön tila 2018 -raportista ja sen tausta-asiakirjoista / 14.2.2018
  • Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista / 7.3.2016
  • Ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2021 / 17.4.2015
  • Ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi / 14.4.2015