Laadimme vesistötarkkailuohjelmia. Meillä on erinomainen käsitys vesistöihin vaikuttavista biologisista ja kemiallisista tekijöistä sekä paikallisista olosuhteista. Teemme tarkkailuohjelmia kaikkiin vesistöihin liittyviin ympäristölupiin.

Teemme ympäristölupiin liittyviä lupahakemuksia. Eniten olemme tehneet lupahakemuksia jätevedenpuhdistamoille, mutta teemme myös muita ympäristölupia.

Teemme lupahakemuksiin liittyviä vesistöselvityksiä alueen vesistöjen pitkäaikaisen paikallistuntemuksen pohjalta.

Ota yhteyttä ->