Pohjavesitutkimukset
Teemme erilaisia tutkimuksia, joilla seurataan ihmistoiminnan vaikutuksia pohjaveteen. Vedenlaadun lisäksi seuranta voi kohdistua vedenkorkeudessa tapahtuviin muutoksiin. Meillä on pitkäaikainen kokemus erilaisista pohjavesitutkimuksista.

Pohjavesitutkimus palveluihimme kuuluu mm.:

  • Näytteenotto ja vedenlaadun tutkimukset pohjavesiputkista, -kaivoista ja lähteistä
  • Pohjavedenpinnan mittaukset manuaalisesti ja automaattilaitteilla
  • Pohjavesiputkien tyhjennyspumppaukset ja antoisuuden mittaus
  • Tulosten raportointi

Ota yhteyttä ->