Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T101. Laatujärjestelmämme täyttää kansainvälisen standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimukset.

Voimassaoleva pätevyysalue löytyy FINAS-akkreditointipalvelun sivulta. Laboratoriomme on myös Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) terveydensuojelulain (763/1994) nojalla hyväksymä laboratorio.  EVIRAn rekisterissä olevat menetelmämme löytyvät EVIRAn sivuilta.

Laboratoriomme palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä ja viranomaisia. Analyysivalikoimaamme kuuluu mikrobiologisia ja kemiallisia menetelmiä. Kehitämme jatkuvasti asiakkaan tarpeisiin sopivinta analytiikkaa. Käytössämme on laaja laboratorioiden verkosto erikoisanalyyseihin.

Laboratoriossamme on ajanmukainen ja toimiva laitekanta, jota uudistetaan jatkuvasti.  Laitteiden toimintakuntoa seurataan ja ylläpidetään suunnitelmallisesti laatujärjestelmässä kuvatulla tavalla. Kaikki määritykset tehdään kirjallisten ohjeiden mukaisesti.  Analyysejä saavat tehdä vain työntekijät, joilla on pätevyys analyysi­menetelmään. Kaikki tutkimukset tehdään luottamuksellisesti niin, että asiakkaan tietosuoja säilyy toisiin asiakkaisiin ja ulko­puolisiin tahoihin nähden. Poikkeuksena ovat viranomaisten hyväksymät velvoitetarkkailut, jotka ovat julkisia asiakirjoja sen jälkeen, kun ne on toimitettu asiakkaalle ja viranomaisille.

Ota yhteyttä ->