Kaivovesitutkimuksen hinta sisältää tutkimustodistuksen, jossa tuloksia verrataan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksen raja-arvoihin. Tutkimustodistuksessa on myös kirjallinen asiantuntijalausunto veden laadusta.

  Verollinen hinta €
Mikrobiologinen laatu M1 68,20
Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli
Rengaskaivo R1 161,32
Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, sameus, väri, pH-arvo, sähkön­johtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi
Rengaskaivo R3 214,27
Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, sameus, väri, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, kokonaiskovuus
Porakaivo P1 252,09
Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli, sameus, väri, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, kloridi, arseeni, radon  
Porakaivo P3 337,90
Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, sameus, väri, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, kokonaiskovuus, kloridi, arseeni, radon, uraani
Syövyttävyystutkimus S1 102,42
pH-arvo, sähkönjohtavuus, kokonaiskovuus, kloridi, sulfaatti, alkaliteetti, asiditeetti (hiilidioksidi)
Suodatintutkimus S2 130,57
pH-arvo, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, kokonaiskovuus, kloridi, alkaliteetti