Kaivovesitutkimuksen hinta sisältää tutkimustodistuksen, jossa tuloksia verrataan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksen raja-arvoihin. Tutkimustodistuksessa on myös kirjallinen asiantuntijalausunto veden laadusta. Katso myös: Lisätietoa analyysitulosten merkityksestä.

  Verollinen hinta €
Mikrobiologinen laatu M 102,85
Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, enterokokit
Rengaskaivo R1 197,31
Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkön­johtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi
Rengaskaivo R3 255,56
Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, kokonaiskovuus
Porakaivo P1 297,44
Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, kloridi, arseeni, radon  
Porakaivo P3 391,94
Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, kokonaiskovuus, kloridi, arseeni, radon, uraani
Syövyttävyystutkimus S1 112,97
pH-arvo, sähkönjohtavuus, kokonaiskovuus, kloridi, sulfaatti, alkaliteetti, asiditeetti (hiilidioksidi)
Suodatintutkimus S3 144,66
pH-arvo, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, kokonaiskovuus, kloridi, alkaliteetti