Tarkkailemme käytössä olevien ja suljettujen kaatopaikkojen mahdollisia vaikutuksia ympäristön pinta- ja pohjavesiin sekä teemme kuormitusarvioita. Lisäksi tarkkailuun voi kuulua kaatopaikalla muodostuvan kaatopaikkakaasun seuranta.

Kaatopaikkatutkimuspalveluihimme kuuluu mm.:

  • suotovesi- ja kuormitustutkimukset
  • pinta- ja pohjavesitutkimukset
  • kaatopaikkakaasumittaukset
  • ympäristövaikutusten tarkkailun raportointi

Ota yhteyttä ->