Teemme jätevedenpuhdistamoiden toimintaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Palvelumme keskittyy pääosin kuntien ja teollisuuslaitosten jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvanmukaisiin velvoitetarkkailuihin, jotka kattavat tarkkailusuunnitelman, näytteenottotyön, jätevesi- ja lietenäytteiden laboratoriotutkimukset sekä tulosten raportoinnin viranomaisille.
Jätevesiosastomme palvelutarjonta koostuu muun muassa seuraavista tutkimuksista ja selvityksistä:

 • Jätevedenpuhdistamoiden velvoite- ja käyttötarkkailut
 • Kuormitus- ja kapasiteettiselvitykset
 • Jätevesien haitta-aineselvitykset
 • Teollisuusjätevesien tarkkailu
 • Teollisuusjätevesisopimukset
 • Viemäröintikelpoisuusselvitykset
 • Viemäriverkostojen kuormitustarkkailut
 • Hajuselvitykset
 • Puhdistamolietetutkimukset
 • Ympäristölupahakemusten, lupaselvitysten ja tarkkailuohjelmien laatiminen
 • Jätevedenpuhdistamoiden käyttökoulutukset ja neuvonta
 • Jätevesihuollon ympäristöriskien arviointi (Sanitation Safety Plan, SSP)

Näytteenotosta vastaavat jäteveden käsittelyyn erikoistuneet sertifioidut näytteenottajat. Näytteenottovälineistöömme kuuluvat myös siirrettävät automaattiset näytteenottimet, joilla voidaan kerätä kokoomanäytteitä esimerkiksi viemäriverkostossa ja teollisuuslaitoksilla. Kenttämittauksilla täydennämme näyteanalyysien dataa.

Järjestämme myös koulutuksia jätevedenpuhdistamoiden käyttöhenkilöstölle. Tarvittaessa koulutuksia räätälöidään laitoskohtaisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 

Ota yhteyttä ->