Biologiset tutkimukset tuottavat tietoa rannikkovesien, järvien, virtavesien ja erilaisten pienvesien eliöyhteisöjen lajistollisesta monimuotoisuudesta. EU:n vesipuitedirektiivin myötä biologiset tutkimukset ovat osa vesistöjen ekologisen tilan pakollisia arviointimenetelmiä. Direktiivin mukaan pintavesien suojelun päätavoite, hyvä ekologinen tila, määritellään vesieliöstön (pohjaeläimet, kasviplankton, vesikasvillisuus, kalat) ja sen elinympäristön tarkastelun perusteella. Luokittelun lisäksi pintavesien eliöyhteisöjen pitkäaikaisella seurannalla pyritään havaitsemaan vesistön tilassa tapahtuvia muutoksia.

Teemme laaja-alaisesti erilaisia biologisia tutkimuksia ja meillä on pitkäaikainen kokemus pohjaeläin-, kasviplankton- ja eläinplanktonseurantojen toteutuksesta. Palveluihimme kuuluvat myös päällyslevätutkimukset sekä vesikasvillisuusselvitykset. Hoidamme tutkimuskokonaisuuden kaikki työvaiheet, käsittäen tutkimussuunnitelman laatimisen, näytteenoton ja tulosten raportoinnin. Sertifioidut näytteenottajamme ottavat näytteet ja tutkimukset teemme voimassa olevien standardien sekä suositusten mukaisesti.

Ota yhteyttä ->