Kyselytutkimus Salon järvet

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry on suunnittelemassa Salon kaupungin pyynnöstä hanketta Salon alueen järville. Kaavaillussa hankkeessa päivitetään Salon alueen järville aiemmin tehtyjä vesistöjen tila-arviointeja mm. kartoittamalla valuma-alueita, seuraamalla vesien laatua (kasvillisuus, linnusto, kalasto, pohjasedimentti, pohjaeläimet ym.).  Tämän lisäksi laaditaan järvikohtaisia kunnostussuunnitelmia. Kunkin kohdevesistön selvitystarve arvioidaan aiempien selvitysten ja hankkeessa tehtävien tila-arviointien perusteella. Hankkeen toteuttamisajan on arvioitu olevan loppuvuosi 2023-2025.

Ohessa linkki kyselytutkimukseen: https://link.webropolsurveys.com/S/A1DB811D02093F2A